நான் சாதாரண மனிதன் எனில் என்னிடம் என் ஆட்சியாளன் பற்றிக் கேளுங்கள் !

நான் ஆட்சியாளன் எனில் என்னிடம் என் நாட்டைப் பற்றிக் கேளுங்கள் !!

Sunday, 17 December 2017

தூய்மை பாரதத்திற்கான விழிப்புணர்வு வாசகங்கள்

தூய்மையான பாரதம்
வளமான எதிர்காலம்


சுத்தம் சுகாதாரம்
நித்தம் உருவாக்குவோம்

மகாத்மா கனவினை
மாண்புடன் நனவாக்குவோம்

தூய்மையான உலகத்திற்கு
பசுமையான இந்தியாவை
முன்னோடி ஆக்குவோம்

நாம் தேசத்தின் தூய்மைக்காக
100 மணிநேரத்தை செலவிடுவோம்

இந்த உறுதிமொழியை 100 நபர்களை
எடுக்கச் செய்வதற்கு முயலுவோம்

நாம் நம்மையும் நம் சுற்றுப்புறத்தையும்
நம் ஊரையும் நம் தேசத்தையும் தூய்மையாக
மாற்றம் செய்ய முயலுவோம்


கிராமங்களிலும் நகரங்களிலுமிருந்து
தூய்மை இந்தியாவை உருவாக்குவோம்

தூய்மையை தாய்மைக்கு நிகராக்குவோம்

தூய்மையான பாரதம்
வலிமைமிகு வரலாறு

குப்பைகளை போடமாட்டோம்
மண்ணை மலடாக்க மாட்டோம்


மண்வளம் காப்போம்
மழைவளம் பெறுவோம்

தூய்மைக்குத் துணை நிற்போம்
வாய்மைக்குக் குரல்கொடுப்போம்

முந்திய குப்பைக்கூளங்கள் - நாம்
நிந்தித்தே வெளியேற்றுவோம்
விந்திய மலைத்தொடர் - நாம்
சிந்திய வியர்வை பேசட்டும்

No comments:

Post a Comment