நான் சாதாரண மனிதன் எனில் என்னிடம் என் ஆட்சியாளன் பற்றிக் கேளுங்கள் !

நான் ஆட்சியாளன் எனில் என்னிடம் என் நாட்டைப் பற்றிக் கேளுங்கள் !!

Tuesday, 28 July 2015

வாழ்விக்க வந்த வள்ளலார்

வாழ்விக்க வந்த வள்ளலார்
12.07.2015 நாகை மாவட்டம் கீழ்வேளூரை அடுத்த நெம்மேலி வள்ளலார் தெருவில் அமைத்திருக்கக் கூடிய சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கத்தின் ஏழாம் ஆண்டு விழாவினை முன்னிட்டு வாழ்விக்க வந்த வள்ளலார் எனும் தலைப்பில் அமைந்த சொற்பொழிவு உரை

No comments:

Post a Comment