நான் சாதாரண மனிதன் எனில் என்னிடம் என் ஆட்சியாளன் பற்றிக் கேளுங்கள் !

நான் ஆட்சியாளன் எனில் என்னிடம் என் நாட்டைப் பற்றிக் கேளுங்கள் !!

Thursday, 6 August 2015

இனிய நண்பர்கள் தின வாழ்த்துகள் நண்பர்களே....

இனிய நண்பர்கள் தின வாழ்த்துகள் நண்பர்களே....

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1680138852204658&set=a.1388013374750542.1073741829.100006256782775&type=1&theater

எந்நாளும் மறக்க முடியாததாக 
என்னாலும் மறக்க முடியாததாக
விளங்கக் கூடியதுமான
பள்ளிப் பருவத்து நட்புகள்

நோக்கத்தின் திசையறிந்து
ஊக்கத்தினை தரும் முதலிடம் நட்புகளுக்கே.

வ.சோ.ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 2௦11 முதல் 2௦13 வரை
தமிழ் வழியில் மேல்நிலைப் பிரிவு கணிதம்-உயிரியல் படித்த மாணவர்கள்.

பொறியாளர்களாகவும், தொழில் நுட்பவல்லுனர்களாகவும், சமூக அக்கறை உள்ளவர்களாகவும், அதிகாரிகளாகவும், சமூகத்தில் கடை நிலை ஊழியனாகவும், அடிப்படை பணியாளர்களாகவும், அரசியல்வாதிகளாகவும் தன்னை மெருகேற்றிக் கொண்டிருக்கின்றனர் தற்போது.....

இனிய நண்பர்கள் தின வாழ்த்துகள் நண்பர்களே....


No comments:

Post a Comment