நான் சாதாரண மனிதன் எனில் என்னிடம் என் ஆட்சியாளன் பற்றிக் கேளுங்கள் !

நான் ஆட்சியாளன் எனில் என்னிடம் என் நாட்டைப் பற்றிக் கேளுங்கள் !!

Thursday, 6 July 2017

நித்தம் ஒரு முத்தம்

                                                                            நித்தம் 


காதலர்களாக சுற்றி தெரிந்த வேளையில் 
முதல் முதலாக ஒரு முத்தம்
கொடுத்த பொழுது அவள் சொன்னால் 
சி  அசிங்கம்  என்று 

கழுத்தில் தாலி கட்டி புது தம்பதிகளாக 
இருந்த பொழுது யாரும் பார்க்காமல் ஒரு முத்தம் கொடுத்தேன்
அப்போது அவள் சொன்னாள் 
எப்ப பார்த்தாலும் இது தானா என்று 

இரண்டு குழந்தைகள் பெற்ற பின்
அடுப்பு வீட்டில் யாரும்  கவனிக்காத போது அவள் கழுத்துக்கு கீழ்
ஒரு முத்தம் கொடுத்தேன் 
அப்போது அவள்  
என்ன இது குழந்தைகள வச்சிக்கிட்டு 
என்றாள் 

சில காலத்திற்கு பிறகு 
கன்னத்தில் சுருக்கு விழுந்து
பழைய நினைவுகலுடன்
ஒரு முத்தம் கொடுத்தேன் அப்போது 
வயசு ஆயிறுச்சு இன்னும் அதே நெனப்புதா 
என்றாள் அவள் 

கடைசியாக அவளை என் வீட்டு 
முற்றத்தில் 
ஊரார் குளிப்பாட்டி திருமண பட்டுஉடுத்தி 
படுக்கையில் கிடந்தவளை  முத்தமிட்டேன் 
அவள் ஒன்றும் சொல்லாமல் படுத்துகிடந்தால் 
கிழவனுக்கு வேர வேலையே இல்லை என்பதுபோல் 

இறுதிவரை நேசியுங்கள் 
அவள் வழித் துணையாக வந்தவள் அல்ல 
அவள் வாழ்க்கை துணையாக வந்தவள்

- இப்படிக்கு ஆற்றாது எழுதிய ஒருவன்

2 comments: