நான் சாதாரண மனிதன் எனில் என்னிடம் என் ஆட்சியாளன் பற்றிக் கேளுங்கள் !

நான் ஆட்சியாளன் எனில் என்னிடம் என் நாட்டைப் பற்றிக் கேளுங்கள் !!

Sunday, 6 September 2015

சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துகள் 2015.

புகலிடம் தந்த நாட்டிற்கு 
புகழிடம் சேர்ப்போம்.
சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துகள்.

No comments:

Post a Comment